Set ADR Aanduidingsnummer

SKU: F028028001

Beschrijving

Deze set maakt het mogelijk om oefeningen met gevaarlijke stoffen zeer realistisch te maken. De ADR aanduiding geeft aan wat voor stof er vervoerd wordt en wat de mogelijke gevaren van deze stof zijn. De combinatie die men het vaakst tegenkomt is 33-1203. De eerste twee (of drie) cijfers (gevaarsidentificatienummer) staan boven op het bord, de andere vier (stofidentificatienummer) onderop. Het eerste nummer geeft aan in welke gevaarklasse de stof valt. De tweede en eventueel derde geeft het mogelijke
risico aan. Wanneer een X aan het bord is toegevoegd mag de stof niet met water geblust worden.

Het eerste cijfer betekent:
2: gas
3: brandbare stof
4: brandbare vaste stof
5: oxiderende stof of organische peroxide
6: giftige stof
7: radioactieve stof
8: bijtende stof
9: spontaan heftig reagerende stof

Het tweede en eventueel derde cijfer betekent
1: explosiegevaar
2: gas kan vrijkomen
3: gevaar voor ontbranding
5: gevaar voor oxiderende werking
6: gevaar voor vergiftiging
7: gevaar voor radioactiviteit
8: gevaar voor corrosie
9: gevaar voor spontane ontleding of polymerisatie

Wanneer de eerste twee nummers hetzelfde zijn betekent dat een versterking van het gevaar; 33 betekent bijvoorbeeld een zeer brandbare stof. Het stofidentificatienummer is per stof terug te vinden in lijsten van zogenaamde UN-nummers. De meest gebruikte
nummers zijn:

1202: Diesel
1203: Benzine
1223: Kerosine

De set bestaat uit bordjes met de nummers 0-9, blanco bordjes en een X. De bordjes bevinden zich in een handige opbergtas Dit wordt geleverd compleet met RVS houders voor een volledige ADR aanduiding (voor twee rijen nummers boven elkaar)

0,00