Gevarenklasse 6

SKU: F0000008

Beschrijving

Gevaren 6.1 – Giftige stoffen

In deze klasse vallen alle stoffen die, in relatief kleine hoeveelheden, een gevaar voor de gezondheid opleveren bij aanraking, inademing of inslikken. Bij deze stoffen is het gebruik van beschermingmiddelen noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen.

Gevarenklasse 6.2 – Infectueuze stoffen

Ziekenhuisafval, slachtafval en andere stoffen waarvan bekend is (of waarvan kan worden aangenomen) dat er ziekteverwekkers in voorkomen vallen in deze klasse. Bacteri

0,00