BHV Herhaling NIBHV

Winschoten

Cursus op 04-03-2024 08:30-16:30

€ 1,00

 

De BHV herhaling cursus bestaat uit 1 dagen (8 uur)

- inclusief NIBHV Certificaat + Pasje

- gehele dag gratis koffie, thee, frisdrank

- inclusief alle lesmaterialen

- gezellige en zeer leerzame dagen!

Inschrijven training 

Over De Cursus

 

Over De Cursus

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) zijn gewone werknemers. Ze komen in actie als er in het bedrijf iets gebeurt: er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een ontruiming nodig. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of als er iemand flauwvalt. De bhv’ers  zorgen dat bij een ontruiming iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten.

Bhv’ers zijn sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kunnen in de beginfase van een incident het verschil maken. Bhv’ers zijn opgeleid om een functie als voorpost te vervullen totdat hulpverleningsdiensten er zijn. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

 

 

 

1. Brandbestrijding

In het onderdeel brandbestrijding leer je waar je rekening mee moet houden als je een oproep krijgt omdat er brand is in jouw bedrijf. Wanneer is het verantwoord om een bluspoging te doen? In welke gevallen moet je direct starten met ontruimen? Je leert welke branden je nog kan blussen en hoe je dat moet doen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Je eigen veiligheid staat immers altijd voorop.

2. Ontruiming

Bij ontruiming staat een algemene ontruimingsprocedure voor de bhv centraal. Wat moet je als bhv’er allemaal doen als er met worden ontruimd? Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten.

3. Niet-spoedeisende eerste hulp

Bij niet-spoedeisende eerste hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij
niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

4. Spoedeisende eerste hulp

Bij spoedeisende eerste hulp komt de reanimatie met gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en hersenletsel.

 

Toelatingseisen

Basisdiploma BHV

 

Duur cursus

2 dagdelen 8 uur totaal

 

 

Competenties brandbestrijding

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • brand en van de manieren om een brand te blussen;
  • de bhv-taak bij brand.
 • De cursist kan de aanpak voor het controleren en openen van een deur bij een vermoeden van brand kan toepassen;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vaste stoffenbrand;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vloeistof- of vet/oliebrand.

Eindterm brandbestrijding: De cursist kan een beginnende brand blussen met een voor de brand geschikt blusmiddel.

 

Competenties ontruiming

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • de factoren die een rol spelen bij een ontruiming;
  • de voorzieningen ten behoeve van een ontruiming;
  • de bhv-taak bij een ontruiming volgens de algemene ontruimingsprocedure.
 • De cursist kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming kan toepassen.

Eindterm ontruiming: De cursist kan de bhv-taak bij een ontruiming uitvoeren.

 

Competenties niet-spoedeisende eerste hulp

 • De cursist heeft kennis van:
  • de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels.
  • de uitgangspunten voor de eerste hulp.
 • De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep.
 • De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een niet-spoedeisend letsel.
 • De cursist kan eerste hulp verlenen bij:
  • uitwendige wonden.
  • kneuzingen en verstuikingen.
  • botbreuken.

Eindterm niet-spoedeisende eerste hulp: De cursist kan eerste hulp verlenen bij niet-spoedeisende letsels.

 

Competenties spoedeisende eerste hulp

 • De cursist heeft kennis van:
  • de wijze van alarmeren en de algemene hulpverleningsregels.
  • de uitgangspunten voor de eerste hulp.
 • De cursist kan een slachtoffer verplaatsen met de Rautekgreep.
 • De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp bij een spoedeisend letsel.
 • De cursist kan een bewustzijnsstoornis herkennen en daarbij op de juiste wijze handelen.
 • De cursist kan de luchtweg van een slachtoffer openen, de ademhaling controleren en vervolgens een circulatiestilstand herkennen.
 • De cursist kan borstcompressies en beademingen geven aan een slachtoffer.
 • De cursist kan reanimeren.
 • De cursist kan een Automatische Externe Defibrillator (AED), zowel als bhv’er als bediener, gebruiken.
 • De cursist kan een slachtoffer van buik naar rug draaien.
 • De cursist kan een slachtoffer in stabiele zijligging leggen.
 • De cursist kan een luchtwegafsluiting bij een slachtoffer opheffen.
 • De cursist kan eerste hulp verlenen bij bloedingen.

Eindterm spoedeisende eerste hulp:  De cursist kan eerste hulp verlenen bij spoedeisende letsels.

 

Algemene voorwaarden | AVG | Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw.