E-learning BHV Herhaling online

Winschoten

€ 135,00

BHV Online

 

 

voor informatie: 0597-532508

Inschrijven training 

Over De Cursus

 

SFP E-learning met praktijkgedeelte

(incl. verzekering 24/7 bij inzet)

BHV Basis, Herhaling en Ikk (werken met kinderen)

Naast de reguliere erkende BHV Cursus waarin theorie en praktijk via contactonderwijs

worden aangeboden, bieden wij de mogelijkheid een BHV-cursus te volgen door een

combinatie van e-learning met een praktijkdeel. De inhoud van de cursus is gelijk aan de

reguliere basis en herhalingscursus bhv.

Met onze SFP e-learning kunnen cursisten het theorie gedeelte van de BHV-basis, herhaling

of, BHV werken met kinderen(Ikk) volgen op hun computer, smartphone of tablet, in de

thuissituatie vanwege de COVID-19, waarna later de praktijk-dag is Winschoten

 

E-learning bhv

De BHV e-learning biedt een rijke leeromgeving waarin cursisten leren hoe ze de BHV-taken

moeten uitvoeren. Zij kunnen zelf hun leerroute kiezen en in hun eigen tempo leren op ieder

moment van de dag op de werkplek, thuis of in de trein.

Teksten, instructies, video’s, animaties, vragen, opdrachten en feedback leiden de cursist

gemakkelijk door de inhoud. Elk onderdeel wordt afgesloten met een e-learning toets, die de

cursist zo vaak kan maken als nodig is. De voortgang is op elk moment in te zien en het

programma houdt op een overzichtelijke manier bij wat cursisten hebben afgerond en wat

ze nog moeten doen.

Een jaar lang toegang

Cursisten hebben een jaar lang toegang tot de e-learning, zodat zij hun BHV-vaardigheden

op peil kunnen houden.

 

Praktijkdeel bhv-cursus

In het praktijkdeel van de BHV-cursus ligt de focus op het oefenen van de

praktijkcompetenties: het blussen, de eerste hulpvaardigheden en ontruimen. De instructeur

begeleidt de cursisten bij het toepassen van de kennis uit de e-learning. De cursisten

oefenen in groepjes, zodat zij hun competenties in interactie met hun medecursisten en de

instructeur verder kunnen ontwikkelen. Om het zelfstandig leren in groepjes te stimuleren

en de juiste feedback te kunnen geven, zijn er instructiekaarten op groot formaat

beschikbaar.

Cursisten die de basis BHV e-learning volgen moeten, na het doorlopen van de cursus, deze

afronden met een theorietoets. De kennistoets op de praktijkdag vervalt dan, omdat de

theorie al in de e-learning is getoetst. Cursisten volgen vervolgens de praktijkcursus bij de

opleider waar ze de e-learning cursus hebben aangevraagd en kunnen zo het

 

ERKENDE NIBHV-certificaat bhv behalen.

Toelatingseisen bhv e-learning

Er zijn geen toelatingseisen, iedereen kan deelnemen.

Cursisten moeten de e-learning toets(en) hebben gehaald om toegelaten te worden tot het

praktijkdeel. Als dit niet het geval is, zijn ze onvoldoende voorbereid op het oefenen van de

competentie. En is deelname praktijk uitgesloten.

Diploma bhv-basiscursus/Herhaling

Het BHV-diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid verlengen door het

volgen van de herhalingscursus met e-learning.

 

Herhalingscursus bhv

Voor de herhalingscursus is een verkorte variant van de e-learning beschikbaar. Deze is

toegespitst op het op peil houden van de praktijkcompetenties. Ook bij

de herhalingscursus hoort een praktijkdeel waarin de praktijkcompetenties geoefend en

getoetst worden.

 

Herhalingscursus, Ikk

Voor de herhalingscursus is een verkorte variant van de e-learning beschikbaar die is

toegespitst op het op peil houden van de praktijkcompetenties. Ook bij

de herhalingscursus hoort een praktijkdeel waarin de praktijkcompetenties geoefend en

getoetst worden.

 

Herhalingscursus, Ikk bhv (let op: ivm de richtlijnen praktijk in later stadium i.o)

Ook is het mogelijk de Ikk uit te bereiden met de BHV hier hoeft alleen nog extra brand en

ontruiming te worden gevolgd

Studie- en cursustijd herhalingscursus

Cursisten besteden gemiddeld vier uur aan het doorlopen van de e-learning voor de

herhalingscursus. Het praktijkdeel duurt één halve dag

 

Voor verdere informatie:

Safety Fire Products BV

J.D. van der Veenstraat 16

9672 AC Winschoten

T. 0597-532508

www.safetyfireproducts.nl

E-mail; opleiding@safetyfireproducts.nl,

 

Algemene voorwaarden | AVG | Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw.