Ploegleider Herhaling NIBHV

€ 195,00

De BHV Herhaling cursus bestaat uit 1 dagen (8 uur)

- inclusief NIBHV Certificaat + NIBHV Pasje

- gehele dag gratis koffie, thee, frisdrank

- inclusief alle lesmaterialen

- Een gezellige en zeer leerzame dag!

 

Inschrijven training 

Over De Cursus

 

Ploegleider Herhaling NIBHV

 

Een BHV-organisatie functioneert pas naar behoren wanneer er structuur, kwaliteit en beleid wordt ontwikkelt op het gebied van bedrijfsveiligheid binnen de gehele organisatie. Een Ploegleider Bedrijfshulpverlening kan daarin een belangrijke rol spelen. Tijdens de Ploegleider BHV Herhaling worden de kennis, vaardigheden en het inzicht van de deelnemer weer opgefrist en verder ontwikkelt om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

Wat

Tijdens de Ploegleider BHV Herhaling worden de kennis, vaardigheden en het inzicht van de deelnemer weer opgefrist en verder ontwikkelt. Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken als Ploegleider Bedrijfshulpverlener. De inhoud van de Ploegleider BHV Herhaling is:

  • Voorbereiding op de inzet van het BHV-team;
  • Oefenen met het BHV een team;
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • Beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen;
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Voor het volgen van deze herhaling dient men in het bezit te zijn van een geldig NIBHV- BHV /diploma Ploegleider. De vooropleiding voor ploegleider is de Basiscursus BHV. Wij van Safety Fire Products BV kan/kunnen uw ploegleider(s) desgewenst een herhalingstraining aanbieden uiteraard met de certificering van het NIBHV!

Het accent van de Herhaling Ploegleider BHV is gericht op de praktijk. De praktijkoefeningen worden ondersteund met de voorgeschreven theorie. De opleiding wordt gegeven door docenten die zijn gecertificeerd door het NIBHV. Het maximaal aantal deelnemers aan deze herhaling bedraagt maximaal 8 cursisten.

Voor wie

Deze Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening is bestemd voor personen binnen uw organisatie die reeds functioneren als Ploegleider BHV en tevens in het bezit zijn van een diploma of certificaat Ploegleider Bedrijfshulpverlener. Met behulp van deze herhaling worden de kennis en de vaardigheden weer opgefrist en verder ontwikkelt, zodat de cursist weer over de juiste kennis, vaardigheden en inzicht beschikt om leiding te geven aan een team Bedrijfshulpverleners.

 Waar

De opleiding wordt gegeven op ons trainingscentrum te Winschoten.

 

 Waarom

Een werkgever dient één of meer medewerkers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Deze werknemers hebben de taak om in een gevaarlijke situatie (voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en derden) maatregelen te nemen die de schade zo veel mogelijk beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf. Om structuur en beleid in uw BHV-organisatie te krijgen is het verstandig om één of meerdere ploegleiders BHV aan te stellen binnen uw organisatie. Er is een aantal eisen waaraan u moet voldoen bij het organiseren van bedrijfshulpverlening. Deze staan omschreven in de Arbowet en in het bijbehorende Arbobesluit.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening die hierin staan omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
  • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

 

Algemene voorwaarden | AVG | Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw.